» Мэты і задачы

Мэты і задачы

Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова «Нацыянальны парк “Белавежская пушча”» з'яўляецца асабліва ахоўнай прыроднай тэрыторыяй рэспубліканскага значэння.
Больш падрабязна
Захаванне ў натуральным стане ўсяго ўнікальнага прыроднага комплексу Белавежскай пушчы.

Нацыянальны парк створаны для захавання ў натуральным стане і комплекснага вывучэння эталонных і ўнікальных прыродных комплексаў і аб'ектаў Белавежскага некранутага лесу, біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці тэрыторыі, аднаўлення парушаных прыродных комплексаў і аб'ектаў, якія маюць асаблівую экалагічную, гісторыка-культурную і эстэтычную каштоўнасць, а таксама іх устойлівага выкарыстання ў прыродаахоўных, навуковых, асветніцкіх, аздараўленчых, рэкрэацыйных і іншых мэтах (Пастанаўленне пра Нацыянальны парк «Белавежская пушча», зацверджанае Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 460 ад 27.09.2004). Гэта і з'яўляецца асноўнай мэтай дзейнасці нацыянальнага парку.

Асноўнымі задачамі дзейнасці ДПУ «НП “Белавежская пушча”» з'яўляюцца:

  • захаванне ў натуральным стане ўсяго ўнікальнага прыроднага комплексу, генетычнага фонду жывых арганізмаў (раслін і жывёл), уласцівых Белавежскай пушчы і тыповых для Паўднёва-заходняга раёна Рэспублікі Беларусь;
  • стварэнне ўстойлівых натуральных умоў прадуцыравання экасістэм у цэлым і біялагічных відаў у асобнасці;
  • захаванне гісторыка-культурнай спадчыны;
  • захаванне і аднаўленне папуляцыі зубра, а таксама іншых каштоўных, рэдкіх і тых, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, відаў жывёльнага і расліннага свету дадзенай тэрыторыі;
  • вывучэнне натуральнага працякання прыродных працэсаў, якія праходзяць у прыродных комплексах нацыянальнага парку, яго біялагічнай разнастайнасці;
  • арганізацыя і развіццё турызму і рэкрэацыйнай дзейнасці;
  • вядзенне комплекснай гаспадаркі на аснове традыцыйных метадаў і перадавых дасягненняў пашкадаванага прыродакарыстання.

Для паспяховага выканання вышэйпералічаных задач распрацаваны комплексны План кіравання нацыянальным паркам «Белавежская пушча», разлічаны на 2009-2018 гады. Усе мерапрыемствы дадзенага Плану згрупаваны па 6 асноўных кірунках:

Захаванне прыроднай спадчыны Белавежскай пушчы ў яе натуральным выглядзе;
Развіццё рэкрэацыйнай і турыстычнай дзейнасці ў рэгіёне Белавежскай пушчы на ўстойлівай аснове;
Развіццё навуковых даследаванняў эталонных лясных і балотных экасістэм і іх кампанентаў;
Фарміраванне экалагічнай свядомасці і асцярожных адносін да прыроды ў зацікаўленых бакоў, у тым ліку ў мясцовых жыхароў і наведвальнікаў Нацыянальнага парку;
Удасканаленне метадаў неспусташальнага выкарыстання рэсурсаў экасістэм Белавежскай пушчы і іх укараненне ў практыку ў інтарэсах мясцовага насельніцтва.